வியாழன், 28 செப்டம்பர், 2023

இரிடிக் கபூரும் இடிம்பிள் கம்பாடியாவும்...

ஓட்டுநர் சாப்பிடவில்லையே என்று வழியில் ஒரு ஹோட்டலில் நிறுத்தச் சொன்னால் திண்டிவனத்தில் ஆர்ய பவனில் நிறுத்தினார் அருண் - ஓட்டுநர்.