செவ்வாய், 17 செப்டம்பர், 2019

ஞாயிறு, 15 செப்டம்பர், 2019

புதன், 11 செப்டம்பர், 2019

புதன் 190911:: அதி பொறுமைசாலி யார் ?


சென்ற வாரப் பதிவில், அதிகம் கும்மியடித்த அதிரா, ஏஞ்சல் இருவருக்கும் எங்கள் நன்றி! 

இனி இந்த வார பதில்கள்.