ஞாயிறு, 18 ஆகஸ்ட், 2019

மூடிக்கொண்ட வானம்வெள்ளி, 16 ஆகஸ்ட், 2019

வெள்ளி வீடியோ : தேவசுக தேன்கனியே மோகபரி பூரணியே

உருப்படாத படத்தில் ஒரு உருப்படியான பாட்டு!

புதன், 14 ஆகஸ்ட், 2019

புதன் 190814 :: டிரம்பும் மோடியும் இடம் மாறினால் ?


சென்ற வாரக் கருத்துரைகளில் ஸ்டாரும் நீரும்தான் பெரிதும் பேசப்பட்டன. 
கருத்துரைத்தவர்கள் எல்லோருக்கும் எங்கள் நன்றி. 

இனி இந்த வாரக் கேள்விகளைக் காண்போம். 


செவ்வாய், 13 ஆகஸ்ட், 2019