ஞாயிறு, 26 ஜனவரி, 2020

ஞாயிறு 200126 : குவாஹாத்தி அ & தொ நு அருங்காட்சியகம்குவாஹாத்தி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அருங்காட்சியகம் (science and technological museum) 


புதன், 22 ஜனவரி, 2020

புதன் 200122 : அந்தக் கால சினிமா இதழ்கள் சில ....ஏஞ்சல் :

1, மன்னித்தல் ,மறத்தல் , இவ்விரண்டில் எது சிறந்தது ?


செவ்வாய், 21 ஜனவரி, 2020