புதன், 14 நவம்பர், 2018

புதன் 181114 நீங்க ரூல்ஸ் ராமானுஜமா அல்லது கேர்லெஸ் கேசவனா?


சென்றவாரக் கேள்வியாகிய நண்பர் விவாத மேடை கேள்விக்கு ஆணித்தரமாக, 'அநியாய வாதம் செய்வது நண்பராக இருந்தாலும் அவருக்கு சப்போர்ட் கிடையாது' என்றே எல்லோரும் பதில் அளித்திருக்கிறீர்கள். வெரி குட். தட் ஈஸ் த ஸ்பிரிட். 

ஞாயிறு, 11 நவம்பர், 2018

வெள்ளி, 9 நவம்பர், 2018

வியாழன், 8 நவம்பர், 2018

வெல்லும் வார்த்தையும் கொல்லும் வார்த்தையும்ஜி எம் பி ஸார் ஒரு பதிவு  எழுதி இருந்தார்.  அதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒரு பின்னூட்டம் இட்டிருந்தேன்.