வியாழன், 27 ஏப்ரல், 2023

பால் பொங்கும் பருவம்

 நேற்று காலை காஃபி போட ஃபிரிஜ்ஜிலிருந்து பால் எடுக்கும்போது கீழே ஒரு கவர் இருப்பது தெரிந்தது.  இடுக்கு வழியாக விழுந்திருக்கிறது.  எடுத்தால் கொஞ்சம் பழைய பால்.  தேதி நான்கு நாட்களுக்கு முந்தைய தேதி.

வியாழன், 13 ஏப்ரல், 2023

எனக்கு ஒரு காலயந்திரம் வேண்டும்!

 பொக்கிஷம் பகுதிக்கு பைண்டிங் புத்தகத்திலிருந்து கலெக்ஷன் செய்து கொண்டிருந்தபோது இந்த விளம்பரம் கண்ணில் பட்டது.