வியாழன், 27 டிசம்பர், 2018

புதன், 26 டிசம்பர், 2018

வியாழன், 13 டிசம்பர், 2018

அந்தி சாயக் காத்திருந்தவன்


 இணையம் வந்திருக்கிறது என்று பெயர்தான்.  சென்ற மாதமே பணம் கட்டியும் கட்டவில்லை என்று சொல்லி சென்ற சனிக்கிழமை இணையத்தை நிறுத்தினார்கள் பி எஸ் என் எல் காரர்கள்.

புதன், 12 டிசம்பர், 2018

புதன் 181212 : நீங்கள் ஒருவரை எப்படி மதிப்பீடு செய்வீர்கள்?

   
இந்த வாரம் பதில்களில் color code எதுவும் இல்லை. பதில்கள் ஒன்றுக்கு மேல் இருந்தால், ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று எண் கொடுத்துவிட்டேன். ஆனால் ஒன்று எல்லாமே ஒரே ஆசிரியர் பதில் இல்லை, இரண்டு எல்லாமே இரண்டாவது ஆசிரியர் பதில் இல்லை. எல்லோரும் மாறுவேடத்தில் பதில் சொல்லியிருக்கோம். அநேகமாக கீதா சாம்பசிவம் ஒவ்வொரு பதிலின் ஆசிரியரையும் கண்டுபிடித்துவிடுவார் என்று நினைக்கிறேன். 


வியாழன், 6 டிசம்பர், 2018

பாப்பூ....


கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன் ஒரு பூஜை நாளில் வீட்டுக்கு வந்த குழந்தை பற்றி எழுதியிருந்தேன்.  இதுவும் ஒரு குழந்தையைப் பார்த்துக் கொண்ட விஷயம்தான்.  ஆனால் சற்றே வித்தியாசம் உண்டு.

புதன், 5 டிசம்பர், 2018

புதன் 181205 சந்தோஷம் நிலையானதா?கீதா சாம்பசிவம் :

சம்பளம் வந்தால் கூடத் திருப்தி இல்லாமல் லஞ்சம் வாங்குவது ஏன்? பேராசை தானே காரணம்?