வியாழன், 30 மார்ச், 2023

ஆணுக்கிங்கே பெண் இளைப்பில்லே..

 சம்பு சாஸ்திரியைத் தெரியுமா உங்களுக்கு.  உங்களில் நிறைய பேருக்கு தெரிந்தவர்தான்.  விவரம் சொன்னால் ஞாபகத்துக்கு வரும். 

வியாழன், 23 மார்ச், 2023

மனைவி ஊரில் இல்லாதபோது...

 நீண்ட தூர பயணங்களுக்கு நீங்கள் ரயிலில் செல்வதை விரும்புவீர்களா இல்லை பஸ்ஸில் செல்வதை விரும்புவீர்களா

வியாழன், 16 மார்ச், 2023

வெள்ளி, 3 மார்ச், 2023

வெள்ளி வீடியோ : மயக்கத்தில் வந்தவள் வெண்மதிபோலே மனதினில் குளிர்வதுண்டு

 மறுபடியும் சூலமங்கலம் சகோதரிகள் பாடிய ஒரு பாடல்.  இரண்டே சரணங்கள்.  அவையும் சிறிய சரணங்கள்.  இனிமையான பாடல்.  யார் எழுதியது, யார் இசை என்றெல்லாம் என்னைக் கேட்கக் கூடாது!!