வியாழன், 23 நவம்பர், 2023

நிஜ சுஜாதா பற்றி எழுத்தாளர் சுஜாதா

 உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், நீங்கள் ஓலா, ஊபர், ரேபிடோ புக் செய்த உடன் அவர்கள் பெயருடன் வண்டி எண் உங்களுக்கு தகவலாய் வரும்.

வெள்ளி, 17 நவம்பர், 2023

வியாழன், 16 நவம்பர், 2023

கலைஞரும் டி ராஜேந்தரும்

 உங்கள் நோக்கம் தவறில்லாதபோதும், உதவி செய்யப்போய் அல்லது சும்மா இருக்கும்போதே ஒரு சின்ன கெட்ட பெயராவது உங்களுக்கு வந்திருக்கும் என்று "எண்ணி"ப் பார்த்திருக்கிறீர்களா?

வியாழன், 9 நவம்பர், 2023

என் பெயர் ஸ்ரீராம்..

 திடீரென்று ஒருநாள் என்னைப்பற்றிய அந்த விஷயம் எனக்குத் தெரிய வந்ததது.  யாரால் தெரிய வந்தது என்பது முக்கியம் இல்லை.  என்ன விஷயம் என்பதுதான் முக்கியம்.