செவ்வாய், 30 மே, 2023

வியாழன், 25 மே, 2023

மனமொத்த..

 சமீபத்தில் நண்பனின் அம்மா காலமாகி விட்டதாக தகவல் வந்தது.  அவன் அப்பா மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னர்தான் மறைந்திருந்தார். நண்பனின் அப்பா அம்மா இருவரையும் சிறுவயது முதலே அறிவேன். மனமொத்த தம்பதிகள் - என் அப்பா அம்மா போல.