செவ்வாய், 19 மார்ச், 2019

ஞாயிறு, 17 மார்ச், 2019

வெள்ளி, 15 மார்ச், 2019

வியாழன், 14 மார்ச், 2019

தலைப்பில்லா அரட்டைசமீபத்தில்  வந்த ஒரு கனவு...

புதன், 13 மார்ச், 2019

புதன் 190313 : பல்பு


சென்ற வாரக் கேள்வி - நூறு ரூபாய் செலவழிப்பது பற்றி நான் ஒன்றும் சொல்லப்போவதில்லை. மேலும், அந்தப் பதிவின் பின்னூட்டங்களிலேயே ஒவ்வொருவரின் கருத்துக்கும் மறுமொழி இட்டுவிட்டேன். அப்புறம் ...... ஓ ஓ பி திங்கிங் பற்றி நான் ஏதாவது சொல்லப்போய், அப்புறம் எனக்கு 'த'(ர்ம) அடி கொடுக்க நண்பர்கள் கியூவில் நிற்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள்! எனக்கேன் வம்பு!