செவ்வாய், 7 ஜூலை, 2009

SNEHA asks

Hey guys & gals!
just tell me which proverb according to you is the best......
Its just that I have developed a new craze for poverbs n Im wanting to know more from all geniusses like u people!!!!....
So.....the two best proverbs according to you....as fast as possible!!....

pl enter in the comments column.

2 கருத்துகள்:

இந்தப் பதிவு பற்றிய உங்கள் கருத்து எங்களுக்கு முக்கியம். எதுவானாலும் தயங்காம எழுதுங்க!